Doe mee aan actie tegen windturbines in de Eemvallei

De plaatsing van ongeveer 12 windturbines langs de Rijksweg A1 Eemnes/Baarn en Bunschoten/ Amersfoort zullen het mooie en ruimtelijke karakter van het open Eemvallei-landschap ernstig aantasten. Doe mee aan actie tegen windturbines in de Eemvallei!...

Read more

Aantal weidevogels neemt dramatisch af

Het aantal weidevogels zoals de kievit, veldleeuwerik en geelgors is sinds 1980 met 30% afgenomen. Dat maakten de gezamenlijke Europese Vogelbeschermingsorganisaties op een symposium in Berlijn bekend. Grote boosdoener is volgens ‘Bird Life International’ de intensieve landbouw. Het leefgbied van de weidevogels is hierdoor ernstig verstoord....

Read more

Verzoek Senioren-bank door B&W Baarn beloond

Het Baarnse college van B&W beloonde het verzoek van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ en liet op het dijkje bij de Praamgracht een mooie zitbank plaatsen. Veel senioren bleken daaraan behoefte te hebben. Nu kan men heerlijk zittend van de prachtige Eemerwaard en van het Soester Eemvallei-gebied genieten. Het bankje…...

Read more

Red de Eemvallei: Dien uw bedenkingen tegen de windturbines bij de Provincie in

Het bestuur van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ is nog steeds verbijsterd over het plan van de provincie om de hoogste windturbines (122-137 m), ooit in Nederland gebouwd, langs de Rijksweg A1 in de Eemvallei te gaan neerzetten. Dit staat in het Ontwerp-Streekplan dat sinds 2 december 2003 is goedgekeurd.…...

Read more

Informatieavond over de voorgenomen plaatsing van windturbines

Je laat je slaapkamer toch ook niet door een ander inrichten? Dus je provincie ook niet! Met deze slogan wil de provincie Utrecht alle inwoners attent maken op de ter inzage legging van het Ontwerp-Streekplan van de provincie Utrecht en het MER, grootschalige locaties windenergie (windturbines). MER staat voor Milieu…...

Read more

Ganzen in Eemvallei

Enige dagen geleden werd deze foto van Canadese ganzen langs de Oude Geerenweg in Eemnes gemaakt waar de vogels, zoals u zelf kunt zien, zich enorm op hun gemak voelen....

Read more

De Vereniging Vrij Polderland

De Vereniging Vrij Polderland in Soest is een een actieve vereniging met ruim 400 leden. Maar niet iedereen kent haar en daarom willen wij haar aan u voorstellen, vooral omdat er raakvlakken zijn met het oostelijk deel van Eemvallei. De vereniging staat voor bescherming van individuele en gezamenlijke interesses met…...

Read more

Nieuwjaarswens

Het bestuur van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ wenst u een voorspoedig 2004 toe. Het stichtingsbestuur zal zich dit jaar o.a tot doel stelllen om plaatsing van windturbines in de Eemvallei te voorkomen en haar wens is dan ook dat de provincie Utrecht dit plan uit het Ontwerp-Streekplan zal schrappen....

Read more