Voor het behouden en beschermen van natuur en landschap in en rond de Eemvallei werd door Joop Hoogerheijde, Gert van der Horst en Kees Koolmees op 26 april 2000 de Stichting ‘Behoud de Eemvallei’ (SBDE) opgericht. De altijd betrokken Joop overleed een paar jaar geleden en sinds die tijd zoeken we een nieuwe voorzitter. Voor Gert kwam Aart Lokhorst in de plaats.

Een korte opsomming van een aantal successen van de Stichting Behoud de Eemvallei.

  • SBDE kon in Baarn voorkomen dat het weidegebied ‘de Eemerwaard’ werd opgeofferd aan woningbouw. Dit gebied ligt aan de Eem.
  • De bestemming van de Eemerwaard werd op verzoek van SBDE door de provincie Utrecht tot Natuurgebied verklaard en aan het Natuur Netwerk Nederland (NNN) toegevoegd. Het NNN maakt deel uit van een Europees Natuurnetwerk.
  • Het plan om een 53 meter hoge communicatiemast aan de rand van de Eemvallei te plaatsen kon door SBDE worden verijdeld. De communicatiemast werd uiteindelijk op het terrein van het politiebureau in Baarn geplaatst.
  • SBDE kon voorkomen dat een zeer groot veld met duizenden zonnepanelen in Eemnes, in de weilanden langs de A1 doorging. Het was een gebied waar altijd o.a. zwanen verblijven en nu gelukkig nog steeds.
  • In Amersfoortse deel van de Eemvallei zou een ziekenhuis, het Meander Medisch Centrum worden gebouwd op een locatie waar beschermde planten groeiden. Uiteindelijk werd, na een gezamenlijke actie met andere partijen, door de gemeente Amersfoort een andere locatie gekozen. Maar nu buiten de Eemvallei, nl. aan de Maatsweg 3 in Amersfoort.
  • In Eemdijk/gemeente Bunschoten kon SBDE via een rechtszaak bij de Raad van State voorkomen dat oostelijk van Eemdijk een woonwijk in de weilanden werd gebouwd.
  • In Amersfoort kon SBDE via een rechtszaak bij de Raad van State voorkomen dat een golfbaan in een weilandengebied mocht worden aangelegd. De gemeente paste het plan aan (bv elke avond dient een groot netwerk dat golfballen moet opvangen, bij zonsondergang omlaag worden gehaald. Dit vanwege de daar voorkomende vleermuissoorten die niet in die netten verstrikt mogen raken. Nog veel meer zaken werden aangepast. Helaas kon de aangepaste golfbaan doorgaan. SBDE was daar niet tevreden over maar wettelijk gezien konden we niets meer veranderen.
  • Na duizenden door SBDE gecoördineerde bezwaren zag de Provincie Utrecht in 2004 af van 12 in haar Ontwerp-Streekplan voorgestelde torenhoge windturbines in de Eemvallei. Een tweedeling van de Eemvallei, een afgrijselijke horizonvervuiling en de dood van veel beschermde vogels werden daarmee voorkomen.
  • Zwaar verontreinigd baggerslib uit de Eem werd in Baarn in een baggerdepot gespoten. SBDE hield het bagger opzuigende schip bijna dagelijks in de gaten. Daarbij werd vastgesteld dat het baggerschip ook de kankerverwekkende partijen/spots bagger opzoog en dat ook in het baggerdepot spoot. De op termijn ingedroogde bagger was bestemd voor ophoging van weilanden. Die kanker verwerkkende bagger had afzonderlijk moeten worden afgezogen, afgevoerd en vernietigd maar men deed dat niet. Het grote baggerdepot met zwaar verontreinigde bagger moest vanwege een door de SBDE gewonnen rechtszaak bij Raad van State worden verwijderd. Dat kostte maanden werk en minimaal 1,5 miljoen euro.
  • Maar er waren nog veel meer zaken.

Nederland is een snel groeiend land en mede daardoor wordt ook het natuurschoon in de Eemvallei bedreigd en staat onder druk van (trein)verkeer, recreatie,  bedrijfsactiviteiten en bouwplannen.

De gevleugelde woorden  ‘Al het waardevolle is kwetsbaar’ zullen ons wakker moeten schudden en houden. De unieke waarden in de Eemvallei verdienen het om behouden en beschermd te worden. Daarvan zijn we ons als SBDE sterk van bewust. Dat is wat we willen, een ongeschonden Eemvallei waarop we trots kunnen zijn.

Dat is allemaal alleen mogelijk door de donaties van onze donateurs.