Nieuws

Dringend beroep op Bunschoter gemeenteraad vanwege plan Kronkels-Zuid dat Natuur zal vernietigen

SBDE heeft op 10 december 2020 aan de gemeenteraad van Bunschoten onderstaande email gestuurd:

Het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) vraagt uw aandacht voor het volgende. De gemeente Bunschoten heeft een plan voor een nieuw bedrijventerrein, de Kronkels-Zuid (foto). Dit plan zal ernstige negatieve effecten op de Natuur hebben. Als dit plan doorgaat zal het verdwijning van Natuur (flora en fauna) betekenen dat te herleiden is tot uw beslissing. Tevens is het zogeheten wespentaille-gebied tussen de Eemvallei (Eemland) en Arkemheen uiterst belangrijk vanwege soorten-uitwisseling van flora en fauna. Voormalig VROM minister Jacqueline Cramer maakte tijdens haar regeerperiode (kabinet-Balkenende IV /2007-2010) al duidelijk dat dit gebied nooit verloren mag gaan.

SBDE vraagt u niet in te stemmen met het raadsvoorstel 1155651 en de genoemde bijlagen. Het plangebied is zeer aantrekkelijk en belangrijk voor weidevogels, zoals de grutto, kievit, tureluur enz. Daar zijn we met z’n allen trots op en SBDE hoopt dat u de Natuur voorrang zal geven zoals de Europese Natuurwet dat duidelijk aangeeft.

  • Zie agendapunt 16 van de gemeenteraadsvergadering Bunschoten d.d. 10 december 2020, klik hier 
  • Zie ook AD-artikel d.d. 3-9-2019: Provincie zet rem op uitbreiding bedrijventerrein De Kronkels in Bunschoten, klik hier