Stichting succesvol: “Geen communicatiemast aan rand Eemvallei”

In Baarn behaalde de stichting 'Behoud de Eemvallei' een groot succes. De gemeente gaf toestemming om een zeer hoge communicatiemast van 53 m. te plaatsen. Eerst vlakbij de woonboten langs de Eem en later op het sportpark Ter Eem, aan de rand van de Eemvallei. De stichting maakte daar officieel…...

Read more

Aandacht voor watergangen

Ingaande januari 2003 gaan inspecteurs van het Waterschap Vallei & Eem meer aandacht besteden aan de controle op het gebruik van bouwstoffen en grond langs watergangen. Deze stoffen mogen niet zonder meer overal worden toegepast omdat ze de waterkwaliteit ernstig kunnen verslechteren....

Read more

Start unieke website

Vandaag gaat een unieke website in Nederland de lucht in: www.natuurwerkutrecht.nl. Zes provinciale natuur- en milieuorganisaties hebben deze samen gemaakt. Op de site laat men alle natuur- en milieuvrijwilligerswerk zien. Vrijwilligers die graag iets willen doen met natuur, landschap of milieu kunnen hier bekijken wat de mogelijkheden zijn....

Read more

Nieuwjaarswens

Het bestuur van de stichting 'Behoud de Eemvallei' wenst alle bezoekers van haar website een gezond en gelukkig 2003 toe. Ook dit jaar zullen we u informeren over de Eemvallei en zullen ervoor waken dat dit mooie landschappelijke gebied gespaard blijft van elke aantasting....

Read more