Heideschapen begrazen Eemdijken

Sinds enige dagen loopt er een kudde Kempische heideschapen over 16 ½ km dijk langs de Eem in Eemnes. De 200 grazers zijn door het Waterschap Vallei & Eem ingehuurd. Overdag begeleidt een herder met zijn bordercollies de kudde. De schapen kunnen uitstekend worden ingezet voor landschapsbeheer. Het begrazen door…...

Read more

Veel reacties op Startnotitie MER

De Provincie Utrecht heeft ruim 400 schriftelijke reacties op haar Startnotitie 'Milieu Effect Rapportage' (MER) ontvangen, waaronder een uitgebreide van de stichting 'Behoud de Eemvallei'. Dit alles heeft te maken met de voorgestelde locaties voor 12 torenhoge windturbines (122-137 m) in de Eemvallei die daar natuurlijk nooit mogen verschijnen omdat…...

Read more