Antwoord van college van B en W Eemnes op onze brief over de grote verhoging van de “Hogenbirk”-schoorsteen

Hierna kunt u de brief lezen die het college van B en W van de gemeente Eemnes naar aanleiding van onze zogeheten 'bedenkingen' naar de stichting stuurde. De stichting is van mening dat het college onbehoorlijk bestuur aan de dag legt, nl. zij is niet open genoeg geweest in de…...

Read more

Stichting “Behoud de Eemvallei” bestaat al weer één jaar

De stichting heeft er al weer een jaartje op zitten en daar willen we natuurlijk even bij stilstaan. Het bestuur van de stichting en haar adviseurs hebben zich het afgelopen jaar voor 100% ingezet om het landschap van de Eemvallei te beschermen. De volgende zaken passeren dan de revue....

Read more

Gedeputeerde Staten kunnen verklaring van “geen bezwaar” nog weigeren

De stichting 'Behoud de Eemvallei' bezocht de raadsvergadering van Eemnes waar de bouwaanvraag voor verhoging naar 50 meter van de bedrijfsschoorsteen van de asfaltcentrale van 'Hogenbirk' door de gemeenteraad helaas werd goedgekeurd. Niet alleen de politieke partij 'Dorpsbelang Eemnes' bood nog fel tegenstand maar ook andere partijen hadden zo hun…...

Read more

Geen tijd voor “Ruimtelijke visie Eemland” in raadsvergadering Eemnes

De Eemnesser 'Fractie Dorpsbelang' stelde tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 april j.l. de vraag aan het college van B en W: "Waarom is 'Ruimtelijke visie Eemland' niet op de raadsagenda was verschenen? Een dergelijk belangrijk stuk verdient meer dan een commissie-behandeling"....

Read more

Inspraak op “Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening” van VROM-minister Pronk

De 'Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening' van minister Pronk geeft aan dat ons land 300 à 400 vierkante kilometer land nodig heeft voor uitbreiding om woningen te bouwen. Rob Wiegers, de bekende ballonvaarder uit Soest sprak kortgeleden met een Ruimtelijke Ordening-expert, terwijl hij met een grote luchtballon boven Nederland zweefde: "Stoppen…...

Read more

Gebruik inspraakrecht bij commissie Ruimtelijke Ordening over “Schoorsteen Hogenbirk”

De stichting 'Behoud de Eemvallei' gebruikte het inspreekrecht bij de commissie Ruimtelijke Ordening. Vanwege de aanvraag voor een immens hoge schoorsteenverhoging van 30 naar 50 meter van de asfaltcentrale 'Hogenbirk' te Eemnes. Die locatie ligt tussen Eembrugge en Baarn. De voorzitter van de stichting 'Behoud de Eemvallei' de heer J.…...

Read more

Verzoek aan Minister Brinkhorst om tegen MKZ in te enten. Een diervriendelijke veehouderij is wenselijk

De stichting 'Behoud de Eemvallei' is van mening dat het dierenwelzijn voorop moet staan bij de bestrijden van de virusziekte Mond- en Klauwzeer waardoor honderdduizenden dieren onnodig de dood worden ingejaagd. Daarom heeft de stichting er bij de minister Brinkhorst per brief op aangedrongen met inenten van alle koeien, schapen,…...

Read more