Stichting vindt voorgenomen bouw aan de Slaagseweg 31 in Hoogland-West te massaal

De Stichting Behoud de Eemvallei heeft via haar adviseur mr. Jasper M. Neefe, bij het college van B&W van Amersfoort een zienswijze ingediend over de (ontwerp)omgevingsvergunning Slaagseweg 31 te Hoogland. Deze voormalige boerderij in de Eemvallei wordt gesloopt en de gemeente Amersfoort wil vergunning verlenen voor een te omvangrijke bouw…...

Read more

Fascinerende maansverduistering in Eemvallei

Woensdag 15 juni rond 23.30 uur brak de bewolking boven de Eemvallei alsnog open en was de uit een totale maansverduistering komende roodachtige maan goed zichtbaar. De maansverduistering ontstaat doordat de aarde tussen maan en zon schuift en dan daarmee op één lijn komt te staan....

Read more

Stichting Behoud de Eemvallei benoemt nieuwe adviseur

De Stichting Behoud de Eemvallei is verrijkt met een nieuwe adviseur. Het betreft mr. Jasper M. Neefe uit Amersfoort die in het dagelijks leven advocaat is. Hij is gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht en milieurecht....

Read more