Het jonge vogelleven sprankelt weer in de Eemvallei. Vele jonge weidevogels zoals grutto’s, kieviten en tureluurs zijn hier weer uit het ei gekropen. Het gebied is zeer aantrekkelijk voor deze vogelsoorten....