Gedicht

In de Baarnsche Courant van maandag 27 november 2000 stond onder "Schrijvershoek" dit gedicht van Baarnaar A.W. Hooijer....

Read more

Amersfoorts College van B. en W. ziet af van bouw nieuw Eemland-ziekenhuis in polder Zeldert

In verband met de mogelijke komst (één van de bouwopties) van een nieuw groot ziekenhuis Eemland in de polder Zeldert stuurde de stichting "Behoud de Eemvallei" op 26 juli 2000 een protestbrief naar het Amersfoortse college van B. en W. Mede als gevolg hiervan en door de actie van de…...

Read more

Burgerdebatten

Vanaf dinsdag 21 november t/m donderdag 23 november 2000 vonden in het Baarnsch Lyceum, de Burgerdebatten plaats. Deze Burgerdebatten leerden ons dat de gemeente Baarn op een interactieve manier met haar inwoners kan communiceren. Bestuursleden van de stichting "Behoud de Eemvallei" waren op alle avonden als gesprekspartner aanwezig en gaven…...

Read more

Op bezoek bij de ledenvergadering van D66

Het bestuur mocht tijdens een vergadering van de Baarnse afdeling van D66, de stichting "Behoud de Eemvallei" voorstellen. Ook werd door de stichting een presentatie gegeven waarbij uitgebreid werd ingegaan op de gewenste en ongewenste ontwikkelingen in de Eemvallei. De Baarnse fractie van D66 blijkt een duidelijk voorstander van het…...

Read more

Informatieavond van gemeente Baarn Volgens gemeenteambtenaar Kessels zegt de Provincie Utrecht:

"Tot hier en niet verder" De gemeentesecretaris van Baarn, de heer J. Wiegel beet op donderdag 16 november 2000 de spits af op de informatieavond van de gemeente Baarn. Op deze avond werden de burgers voorgelicht over de aankomende Burgerdebatten. Wiegel: - Al het "materiaal" afkomstig uit "Panorama 2015 Baarn"…...

Read more

B en W: “Onland mogelijke bouwlocatie van 300 woningen” De stichting “Behoud de Eemvallei” is voor het behoud van het Onland als natuurgebied (groene dorpsrand)

De Baarnsche Courant van 10 november 2000 meldde dat in de burgerdebatten rond Panorama 2015 de mogelijke bouwlocaties de tongen zullen losmaken. Stedenbouwkundig bureau Bokelman/Croonen heeft in Baarn gekeken naar uitbreidings-, inbreidings- en herbestemmingsmogelijkheden. Of het wenselijk is danwel gerealiseerd zal worden, is onderwerp van discussie in de ontwikkeling van…...

Read more

De burgerdebatten “Panorama 2015 Baarn” B en W maakt plannen maar gemeenteraad beslist

De abstracte toekomstvisie voor de gemeente Baarn, in het kader van Panorama 2015 Baarn, krijgt een vervolg. Deze algemene visie wordt op dit moment uitgewerkt in een gedetailleerd programma dat in samenspraak met de Baarnse bevolking, bedrijven en instellingen zal worden opgesteld. Een stukje van die "uitwerking" heeft al plaatsgevonden…...

Read more

Voorzitter Giezeman van het Kwaliteitsdebat: Kwaliteit is geen academische discussie maar gewoon een gevoel

Het bestuur van de stichting "Behoud de Eemvallei bezocht op 8 november 2000 in "de Speeldoos", het zogeheten Kwaliteitsdebat van de gemeente Baarn. De voorzitter van dit debat, de heer W.G.M. Giezeman gaf in zijn inleiding aan dat kwaliteit geen academische discussie is maar gewoon een gevoel. Gemeentesecretaris, de heer…...

Read more