Woensdag 2 december 2009 was de stichting Behoud de Eemvallei gedagvaard voor een Kort Geding bij de bestuursrechter van de Rechtbank te Utrecht. De boer die op 13 mei van dit jaar tientallen weidevogels vermaalde in zijn grasmachine in de Eemerwaard, had de stichting laten dagvaarden. Hij eiste verwijdering van…...