Koninklijke broedgevallen in de Eemvallei

De vrijwillige weidevogelbescherming werkgroep 'De Wulp' IVN Eemland zag ondanks de MKZ-crisis toch nog kans om 1000 nesten te beschermen. Er waren bijzondere broedgevallen van de pijlstaarteend en de witoogeend. Tevens werd er een koppeltje van 10 zeldzame koningskwartels waargenomen die waarschijnlijk waren uitgebroed op de koninklijke graslanden van het…...

Read more

Eemvallei vanuit een ballon

Dat een blik vanuit een luchtballon ook 's avonds erg fraai kan zijn, toont deze foto wel aan die uit een luchtballon is genomen. Het is het Eemmeer, gezien vanuit de richting Zeewolde. Linksboven ligt de Eemvallei. De naar rechts uitstekende punt in het water is Bunschoten....

Read more

De andere boerderij

De provincie Utrecht heeft een projectteam 'Zorgboerderijen' opgericht. Doel is om een brug te slaan tussen de landbouwsector en de zorgsector. Zorgbedrijven zijn agrarische bedrijven die zorg of begeleiding bieden aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking. Het team werkt tevens aan een provinciaal netwerk van agrariërs, zorgvragers,…...

Read more

Gebied beter ingedeeld

Er staat een nieuwe wet op stapel, de Reconstructiewet. Aanleiding daarvoor zijn de problemen waarmee de (intensieve)veehouderij kampt. Deze sector is vooral geconcentreerd op de zandgebieden in het oosten en het zuiden maar ook de Eemvallei valt in dit gebied. Sterke concentratie van vee leidt tot grote veterinaire risico's. De…...

Read more

Boerenerven in stijl

De succesvolle actie 'Boeren Planten Bomen' van Landschapsbeheer Utrecht stimuleert agrariërs maar ook andere bewoners van het buitengebied om een landschappelijke streekeigen beplanting aan te leggen. Met een assortiment van voornamelijk inheemse bomen, struiken en hoogstamfruitbomen kunnen boerenerven en landerijen aanzienlijk worden verfraaid en in het omringende landschap worden ingepast....

Read more

Praktijkproef FIETSBOOT zeer geslaagd

De praktijkproef van acht weken met de fietsboot de 'MobyDick2' die voornamelijk over de Eem en een stukje Eemmeer heeft gevaren is zeer geslaagd. In totaal gingen er 4942 passagiers mee met de Fietsboot die op diverse plaatsen langs de Eem, met of zonder fiets, aan boord konden gaan voor…...

Read more

Nieuwe adviseur Mr. J.A.M Stalenhoef

Het adviseursbestand van de stichting 'Behoud de Eemvallei' is versterkt met de komst van een nieuwe adviseur, de advocaat Mr. J.A.M. Stalenhoef....

Read more