Nieuws

De andere boerderij

De provincie Utrecht heeft een projectteam ‘Zorgboerderijen’ opgericht. Doel is om een brug te slaan tussen de landbouwsector en de zorgsector. Zorgbedrijven zijn agrarische bedrijven die zorg of begeleiding bieden aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking. Het team werkt tevens aan een provinciaal netwerk van agrariërs, zorgvragers, zorgaanbieders en financiers.

Gedeputeerde Staten vinden het belangrijk dat in de Provincie Utrecht mensen met een van deze beperkingen diverse mogelijkheden hebben om de dag zinvol in te vullen en/of te leren werken. Zorgboerderijen blijken binnen deze context een zeer leerzame en prettige omgeving te zijn.