De Stichting Behoud de Eemvallei is diep geschokt door een ernstige natuuraantasting in Hoogland-West. Terwijl de Stichting en de Vogelwacht Utrecht het bestemmingsplan Golfbaan Hoogland West bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hebben aangevochten en dit bestemmingsplan voorlopig is geschorst, lapt de grondeigenaar W.J. Smink Beheer B.V.…...