Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie

De provincie Utrecht organiseerde op donderdag 26 april in haar Provinciehuis, een informatieavond over Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) waarin het ruimtelijk beleid van de Provincie Utrecht voor periode 2013-2028 zal worden vastgelegd. Het was klantvriendelijk opgezet, afzonderlijk waren alle thema's op laptops te zien en mondeling werd alles toegelicht. Ook…...

Read more

Stichting Behoud de Eemvallei wint rechtszaak

De Stichting Behoud de Eemvallei heeft de rechtszaak van 29 maart jl. bij de rechtbank Utrecht gewonnen. Advocaat mr. J. M. Neefe had daar gepleit tegen de verlening van een Omgevingsvergunning waarin geen verbod tot het verrichten van werkzaamheden in het broedseizoen was opgenomen....

Read more

Rechtbank Utrecht buigt zich over aanvraag voorlopige voorziening

Donderdag 29 maart 2012 werd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, op verzoek van de Stichting Behoud de Eemvallei, de aanvraag van een voorlopige voorziening m.b.t. de omgevingsvergunning Golfbaan Hoogland-West behandeld. Als de rechter zo’n aanvraag toewijst, wordt de aanleg van de golfbaan stilgelegd....

Read more

Fazant in Eemerwaard

Na jaren van afwezigheid liet er zich weer een fazant in de Baarnse Eemerwaard zien. Tijdens een mistige ochtend op 25 maart 2012 dook er opeens een fazanthaan in het ruige gras langs het dijkje van de Eemerwaard op....

Read more