Proclamatie Groen Soest

De Vereniging Vrij Polderland en negen andere organisaties waaronder de stichting Behoud de Eemvallei, vragen uw aandacht voor de Proclamatie Groen Soest...

Read more

Aandacht voor natuur en archeologische waarden bij dijkverbeteringplan Eem en Randmeren

Op 8 februari besprak de adviesgroep de tussenstand van het projectplan om de dijken aan de oostzijde van de Eem en Randmeren te versterken. Daarnaast kwamen o.a. het Inleiding rapport MER-fase 2 en de Alternatievennota aan de orde. De stichting Behoud de Eemvallei maakt deel uit van deze Externe Adviesgroep…...

Read more

Help mee om mooie landelijke natuur in Hoogland-West te redden!

Al bijna 10 jaar spant de Stichting Behoud de Eemvallei zich in om de Eemvallei te beschermen en te behouden. Dat doen wij door onderzoek naar o.a. historische waarden, weidevogelbescherming, voorlichting en educatie. Maar als het moet komen we ook in actie om het gebied te beschermen....

Read more