Nieuwe impulsen voor biologische landbouw

De provincie Utrecht werkt aan een operationeel plan om de biologische landbouw nieuwe impulsen te geven. Milieugedeputeerde Peter Rombouts opende onlangs daarvoor een themaochtend. In elk geval staat na deze ochtend vast, dat de biologische landbouw nog steeds 'in de lift' zit, met even een dip in 2001. De deelnemers…...

Read more

Onderzoek oeververbinding over Eem

Samen met het Gewest Eemland en de gemeente Soest laat de gemeente Amersfoort binnenkort een onderzoek uitvoeren naar een oeververbinding over de Eem. De keuze beperkt zich tot een fietsbrug of een fietsvoetveer. Onderzocht wordt welke locatie het meest geschikt is. Zo'n oeververbinding tussen Soest en Amersfoort-Noord is al jaren…...

Read more

Nieuw calamiteitenplan Waterschap

Er is een nieuw calamiteitenzorgsysteem bij het Waterschap Vallei & Eem dat o.a. bestaat uit een calamiteitenplan, een voorlichtingsplan en vijf specifieke bestrijdingsplannen. De Dijkgraaf en Heemraden besloten met het nieuwe plan al te gaan werken. Het nieuwe systeem is met andere waterschappen ontwikkeld....

Read more

Lepelaar gesignaleerd

Op twee dagen werd een lepelaar in de Eemvallei gesignaleerd. Eerst op 23 juni, net even buiten het plaatsje Eemdijk, voedselzoekend in de nieuw aangelegde wetlands. Vervolgens op 18 juli, rustig en op geringe hoogte vliegend, boven de Baarnse Eemerwaard. Lepelaars eten vooral stekelbaarsjes maar ook grote waterinsekten die in…...

Read more

Meer oog voor rustige recreanten

Het Waterschap Vallei & Eem wil recreanten op en langs het water meer kansen gaan bieden. Daarbij gaat het natuurlijk wel om rustige vormen van recreatie zoals wandelen, varen, fietsen, kanoën, schaatsen en vissen. Voor intensieve vormen van recreatie lenen de terreinen van het Waterschap en de functies van die…...

Read more

Proef met lagere waterpeilen

Deze zomer experimenteert het Waterschap Vallei & Eem met de waterpeilen in de Eemlandse polders. De waterpeilen zullen in veel deelgebieden 5 tot 20 cm lager staan dan in de afgelopen zomers het geval was. Dit voorjaar is een procedure gestart voor een nieuw Peilbesluit....

Read more

Informatie voor werkstuk of spreekbeurt

De stichting 'Behoud de Eemvallei' wil heel graag dat jongeren haar website bezoeken. In het vervolg zal daaraan meer aandacht worden besteed. Er is nu al bij de Links een stukje vrijgemaakt voor Jeugd waar zij informatie voor een werkstuk of spreekbeurt kunnen vinden....

Read more