Alternatief voor het bouwen in het Onland-natuurgebied

In een dorp als Baarn dat helemaal voltooid is, laaien de discussies op. Als het niet het "gat van Lettenmeijer" is, dan zijn het wel de bomen in de laan naar kasteel Groeneveld. In zo'n gemeente is het erg lastig om goede keuzen te maken want ieder besluit dat je…...

Read more

Verdere kennismakingsgesprekken voor het Eemvallei-netwerk

Op de Eemlandhoeve aan de Bisschopsweg 5b te Bunschoten maakte het bestuur van de stichting "Behoud de Eemvallei" kennis met de vereniging Ark & Eemlandschap. Na een rondleiding door de educatieve boerderij, die voor iedereen een bezoek meer dan waard is, kregen wij na een goede uitleg over hun doelstellingen,…...

Read more

Amersfoortse PVDA-fractie: ” Voelen veel voor locatie bij het station”

Op 24 september ontving de Amersfoortse fietssite, op de vraag naar de opvatting van de Amersfoortse PvdA-fractie over de locatie Zeldert, de volgende reactie van Jelle Hekman, fractievoorzitter van de PvdA-fractie: "Onze fractie heeft deze maand de verschillende locaties voor het ziekenhuis besproken. Op grond van de huidige informatie die…...

Read more

Ecologisch vlees uit Eemland

Een aantal boeren uit het Eemland, o.a. de Eemlandhoeve, Bisschopsweg 5b te Bunschoten, hebben via het bedrijf Eemlandeco van initiatiefnemer Jaap Joost Kiela, de eerste stap gezet naar een Eemlands streekproduct op vleesgebied. Het is een combinatie van streekproduct en ecokeurmerk, waarbij de controle via de stichting "Keurmerk Alternatieve Landbouw"…...

Read more

Verzoek aan Gedeputeerde Staten van Utrecht om het Onland-natuurgebied als wateropvangbekken voor extreem hoge waterstand van de Eem aan te wijzen

De stichting "Behoud de Eemvallei" wil niet pompen, maar ook niet verzuipen! Wel wil de stichting op sommige momenten in het Onland-natuurgebied natte voeten. Want pompen betekent, bouwen van woningen. Natte voeten zou betekenen dat het een natuurlijk gebied blijft ! De Eemvallei fungeert namelijk als een zeer groot wateropvangbekken…...

Read more

Wulp keert terug in de Eemvallei

De werkgroep "De Wulp" van de weidevogelbescherming Eemland verdient een grote pluim. Zij zorgde er voor dat in het Baarnse en Soester Eemland, meer nesten dan ooit zijn beschermd. In 1991 waren dit er nog maar 28 maar dit jaar scoorde de vereniging met het nieuwe record van 1100 nesten.…...

Read more

Drs R. Bloemers, fractieleider VVD Baarn: “De Eemvallei is een onaantastbare buffer”

De Baarnse VVD-fractieleider, de heer drs R. Bloemers verklaarde op vrijdag 6 oktober 2000 in de Baarnsche Courant......

Read more