Bodemkwaliteitskaart voor Eemland

Gedeputeerde de heer P. Rombouts overhandigde in Het Slot Zeist de bodemkwaliteitskaart Eemland aan vijf betrokken gemeenten en de voorzitter voor de ruilverkaveling Eemland. Op deze kaart staat voor het landelijke gebied (zie kaartje) de bodemkwaliteit aangegeven. Het VROM-ministerie had in het Nationaal Milieu Beleidsplan (NMP) vastgelegd dat in 2005…...

Read more

Geen bebouwing Eemerwaard Wethouder Möhlman (PvdA) houdt geen rekening met uitkomsten van Burgerdebatten

Het overgrote deel van de Baarnse burgers die bij de Burgerdebatten aanwezig waren, bleek evenals de Baarnse wethouders de heren W.L. Lieberwerth en H.P.C. van de Kerk tegen bebouwing van natuurgebied 'Eemerwaard' te zijn. De PvdA-wethouder de heer P. Möhlman wil een onderzoek naar de haalbaarheid van het bebouwen van…...

Read more

Het ontwerp “Programma Panorama 2015 Baarn, 2001- 2005” College B. en W. Baarn : “Geen bebouwing van natuurgebied “Eemerwaard”

Al eerder, op 15 december 2000, berichten wij via deze site dat het college van B en W had besloten het weide- en natuurgebied 'Eemerwaard' met rust te laten. Het college zou pas na de schriftelijke inspraakreacties haar definitieve standpunt bepalen. Het college had het polderlandschap niet als uitbreidingslocatie in…...

Read more

IJsvogel maakt sterke comeback

De in ons land vrijwel verdwenen ijsvogel is aan een beresterke rentree bezig. Ook in de Eemvallei broedt de vogel en wordt af en toe, vliegend over de slootjes van de 'Eemerwaard' gesignaleerd. Het broedgebied ligt in de nabije omgeving. Vogelonderzoek Nederland (Savon) schat het aantal broedparen momenteel op zo'n…...

Read more

Geen grote uitbreidingen meer op Amersfoorts grondgebied

In juli 2000 reageerde de stichting 'Behoud de Eemvallei' schriftelijk op het "Discussie Document Stadsperspectief Amersfoort 2015" . Deze brief staat overigens bij het "Laatste nieuws" van 24 juli 2000". In die brief maakte de stichting o.a. een kritische aantekening over mogelijke woonbebouwing aan de rivier de Eem. De gemeente…...

Read more

Visie Gewest op gebruik ruimte

In navolging van de gemeenten en de provincie Utrecht komt het gewest Eemland ook met een ruimtelijke structuurnota. Gelet op de 'Vijfde Nota ruimtelijke ordening" van het Rijk, waarin Amersfoort tot de Delta Metropool (Randstad) wordt gerekend en mogelijk de overloop van de woningbouw moet verzorgen, hebben de portefeuillehouders verkeerszaken…...

Read more

Schriftelijk inspraakreactie op het ‘Conceptprogramma Panorama 2015 Baarn’

De stichting 'Behoud de Eemvallei' bezorgde op vrijdag 12 januari 2001 haar schriftelijke inspraakreactie met betrekking tot het 'Conceptprogramma Panorama 2015 Baarn' aan het Baarnse B en W college. De gemeente zal alle reacties verzamelen en bekijken of het conceptprogramma op onderdelen moet worden aangepast naar aanleiding van de inspraak.…...

Read more

Adviseurbestand stichting “Behoud de Eemvallei” blijft groeien

Het adviseurbestand van de stichting 'Behoud de Eemvallei' is aanzienlijk versterkt met de komst van de heren Mr. R. ter Woord, milieurechtdeskundige en MSc H. Top, milieudeskundige. De stichting is erg gelukkig met deze sterke aanwinsten....

Read more