Nieuws

Bodemkwaliteitskaart voor Eemland

Gedeputeerde de heer P. Rombouts overhandigde in Het Slot Zeist de bodemkwaliteitskaart Eemland aan vijf betrokken gemeenten en de voorzitter voor de ruilverkaveling Eemland. Op deze kaart staat voor het landelijke gebied (zie kaartje) de bodemkwaliteit aangegeven.

Het VROM-ministerie had in het Nationaal Milieu Beleidsplan (NMP) vastgelegd dat in 2005 de bodemkwaliteit van heel Nederland duidelijk moet zijn. Op initiatief van de Dienst Landelijk Gebied heeft een consortium bestaande uit de provincie Utrecht, de gemeenten Eemnes, Bunschoten, Baarn, Soest en Amersfoort, de universiteit Utrecht, de communicatiebureau Element en Menkander, DHV Milieu en Infrastructuur BV voor het gebied een bodembeheerplan met de bijbehorende bodemkwaliteitskaart opgesteld met als doel om vrijkomende grond gewoon weer als bodem te kunnen toepassen. Het bodembeheerplan geeft aan waar de kwaliteit van de bodem onvoldoende en naar welke bodemkwaliteit er moet worden gestreefd.

De kaart is dus noodzakelijk om hergebruik van de grond binnen het gebied mogelijk te maken. Voor het opnieuw gebruiken van afgegraven grond is namelijk een bewijs nodig dat deze grond niet verontreinigd is. In de praktijk komt het hergebruik van grond bijvoorbeeld voor bij het graven van een nieuwe sloot of het verlagen van landbouwgrond om daar natuur op te laten ontwikkelen. De vrijkomende grond kan dan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het dempen van een oude sloot of het maken van dammen. Een onderzoek op zestig verschillende plekken heeft aangetoond dat de grond – met uitzondering van reeds bekende verontreinigde locaties – in Eemland schoon is en dat de grond uit het gebied op alle plaatsen weer gebruikt mag worden. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in de bodemkwaliteitskaart. Dat geeft het bewijs dat nodig is om grond op en andere plaats binnen Eemland te gebruiken. Grond van buiten Eemland moet eerst worden gekeurd voordat het gebruikt mag worden. Dit soort spelregels wordt vastgelegd in een bodembeheersplan.