Adviseurbestand stichting “Behoud de Eemvallei” blijft maar groeien

De heer Mr. H.L. van Uchelen (jurist) is als vijfde adviseur van de stichting 'Behoud de Eemvallei' toegetreden. Het bestuur is zeer verheugd met deze krachtige aanwinst....

Read more

Stichting wil geen natuuraantasting door nieuw golfterrein bij de Grote Melm te Soest

De stichting 'Behoud de Eemvallei' en de Soester vereniging 'Vrij Polderland' hebben besloten om bezwaar te maken tegen ingediende aanvraag voor een golfterrein bij de Grote Melm te Soest. De heer G. Floor, voorzitter van de golfvereniging 'Soestduinen' heeft een plan voor een nieuwe golfbaan bij de Grote Melm te…...

Read more

Actieve samenwerking met vereniging “Vrij Polderland”

De besturen van de stichting 'Behoud de Eemvallei' en de Soester vereniging 'Vrij Polderland' hebben op een zeer prettige wijze in Soest met elkaar kennis gemaakt. Afgesproken werd om in voorkomende gevallen met elkaar samen te werken....

Read more

Bezwaar tegen zeer hoge horizonvervuiler in Eemnes, vlakbij Baarn

De stichting 'Behoud de Eemvallei' waakt onafgebroken over de kwaliteit van de Eemvallei. Enige dagen geleden heeft de stichting 'Behoud de Eemvallei' namelijk bij het college van B en W van de gemeente Eemnes zogeheten 'schriftelijke bedenkingen' ingediend tegen een bouwaanvraag van de asfaltcentrale van het bedrijf 'Hogenbirk' Deze asfaltfabriek…...

Read more