Gedeputeerde Staten wijzigt standpunt over windturbines in Eemvallei

Het college van Gedeputeerde Staten heeft haar standpunt over de grootschalige locaties voor windenergie in de Eemvallei gewijzigd. Ook zij willen nu de twee geplande batterijen van elk vijf windturbines niet meer in de Eemvallei, bij Baarn/Eemnes noch bij Bunschoten/Amersfoort. Onlangs adviseerde de Statencommissie ‘Ruimte en Groen’ om geen windturbines…...

Read more

Statencommissie Ruimte en Groen adviseert: “Geen windturbines in Eemvallei”

De provinciale commissie ‘Ruimte en Groen’ heeft op grond van ondermeer de geuite ‘Bedenkingen’ tegen het ontwerp Streekplan en op grond van de in september gehouden ‘Gedachtenwisselingen’ besloten de locaties voor grootschalige windenergie gedeeltelijk te wijzigen. Daarmee volgt zij een andere beleidslijn dan zoals Gedeputeerde Staten deze heeft verwoord in…...

Read more

Windturbineplannen in Eemvallei straks afgeblazen dankzij steun VVD, D66, SGP, CU, CDA en GroenLinks

Er komen geen windturbines in de Eemvallei. Nu gaan ook de provinciale CDA-fractie en zelfs de GroenLinks-fractie tegen de door gedeputeerde staten voorgestelde grootschalige windturbinelocatie langs de Rijksweg A1 bij Baarn/Eemnes stemmen. Er is daardoor voldoende politieke steun om binnenkort tegen dit plan uit het ‘Ontwerp-Streekplan 2005-2015’ te stemmen. De…...

Read more