Antwoord enquete “Panorama 2015 Baarn” naar burgemeester en wethouders

Het bestuur stuurt haar antwoord op de enquete "Panorama 2015 Baarn" naar burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn....

Read more

Inspraak-bijeenkomst van concept-visie “Panorama 2015 Baarn”

Bezoek inspraak-bijeenkomst van de gemeente Baarn over de concept-visie "Panorama 2015 Baarn". In twee discussiegroepen werd van gedachten gewisseld en kwamen er ideeen op tafel. Ook de stichting gaf in elke groep, acte de presence en eiste dat het Onland-natuurgebied niet bebouwd zou worden....

Read more

Het bestuur bezoekt vergadering van de PvdA

Het bestuur bezoekt de vergadering van de PvdA in de basisschool 't Geerke aan de Talmalaan. Ook niet-leden waren welkom. Voorafgaand aan de discussie gaf wethouder P. Mohlman zijn visie. Woningbouw vond hij noodzakelijk maar de bouwlocatie stond voor hem niet vast. Wat hem betreft hoefde er in het Onland-natuurgebied…...

Read more

Proza over het Onland-natuurgebied in Baarnsche Courant

Door bestuurslid/penningsmeester Gert van de Horst werd op verzoek van de stichting Mooi Baarn in de Baarsche Courant, een stukje proza over het Onland-natuurgebied geschreven. Hij schreef zijn ervaringen in de vorm van een reis (wandel)verhaal op onder de titel " Een mooie zondagmorgen"....

Read more

Opening Rabo-bankrekening van de Stichting

Opening Rabo-bankrekening 379904993 t.n.v. stichting "Behoud de Eemvallei". De stichting heeft behoefte aan financiele steun van zowel donateurs maar ook van gulle gevers die de stichting een warm hart toedragen. Zonder uw steun beginnen we immers niets....

Read more