Stichting Behoud de Eemvallei bestaat 10 jaar

Vandaag 26 april bestaat de Stichting Behoud de Eemvallei tien jaar. Het bestuur van de stichting kijkt tevreden terug naar haar behaalde successen....

Read more

Grove onzorgvuldigheden in besluitvorming rondom golfbaan Hoogland-West

De stichting Behoud de Eemvallei en de vereniging Vogelwacht Utrecht, hebben hun recente zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Turnhal en Golfbaan Hoogland-West, via hun advocaat mr. J.M. Neefe, bij de gemeente Amersfoort aangevuld....

Read more

Bundeling van krachten in zienswijze tegen golfbaan Hoogland-West

De stichting Behoud de Eemvallei en de vereniging Vogelwacht Utrecht hebben gezamenlijk een officiële zienswijze bij de gemeente Amersfoort ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan Turnhal en Golfbaan Hoogland-West. De complete, 28 pagina’s tellende, zienswijze gaat in op de negatieve kanten van dit plan....

Read more