Plaatsing windturbines in Eemvallei in strijd met o.a. Rijksbeleid Nationale Landschappen. Prof. Dr. G.A. Hoekveld brengt dit glashelder bij statencommissie “Ruimte en Groen” naar voren

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ was door de statencommissie ‘Ruimte en Groen’ uitgenodigd om in het provinciehuis met deze commissie van gedachten te wisselen over het plan voor windturbines in de Eemvallei. Dit plan is genoemd in het Ontwerp-streekplan van de provincie Utrecht. Vandaag voerde Prof. Dr. G.A. Hoekveld namens…...

Read more

Hoogerheijde in adviesgroep MER Veiligheid Zuidelijke Randmeren

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ is in de persoon van zijn voorzitter J. Hoogerheijde vertegenwoordigd in de adviesgroep Milieu Effect Rapportage (MER) ‘Veiligheid Zuidelijke Randmeren’. De werkgroep is samengesteld door het bestuur van het Waterschap Vallei & Eem en wordt geleid de heer Ir. P.G. Neijenhuis van de afdeling Waterkering…...

Read more

Praten met Statencommissie over barrière tussen Eemvallei en Arkemheen

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ diende enige tijd geleden Bedenkingen (bezwaren) tegen het Ontwerp-streekplan 2005-2015 in. Het vervolg van de procedure was dat de stichting vandaag in het provinciehuis van Utrecht met de Statencommissie ‘Ruimte en Groen’ daarover van gedachten wisselde. De stichting is namelijk van mening dat de aanleg…...

Read more

Voorgenomen windturbinelocatie vol vogelleven

Op de locatie Bunschoten/Amersfoort langs de A1 waar het Utrechtse provinciebestuur torenhoge windturbines heeft gepland is sprake van een zeer rijk vogelleven. Dit bewijst wel deze op 3 september genomen foto van bivakkerende kieviten waarvan er daar duizenden zijn te zien. Deze vogelsoort heeft het elders in Nederland moeilijk maar…...

Read more

Stichting: “Rugstreeppadden-onderzoek onjuist uitgevoerd”

Tijdens een bijeenkomst in het Baarnse gemeentehuis lichtte wethouder Glastra van Loon het collegebesluit om een deel van het Baarnse Bestevaer-natuurterrein te laten asfalteren voor een basketballveld toe.De stichting is niet tegen een speelterrein maar wel eentje zonder asfalt....

Read more