Vanuit de Randstedelijke Rekenkamer kreeg Public Cinema de opdracht om een film te maken over het beleid - 'Hoe om te gaan met Stiltegebieden'. Het zal een neutrale en objectieve film worden waarbij enkele casussen uit de praktijk worden belicht om te laten zien wat voor een invloed, of uitwerking…...