Nieuws

Filmopname Stiltegebied Eemland

Het mediabedrijf Public Cinema benaderde de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) om mee te werken aan een film over Stiltegebieden. Zij kozen zelf voor de casus met betrekking tot het bouwplan Eemdijk-Oost waar de gemeente Bunschoten in het Stiltegebied Eemland een nieuwe woonwijk wil toestaan.

Op 13 september zijn daarvoor filmopnamen gemaakt en interviews met SBDE opgenomen, maar ook met het bouwbedrijf Van der Wardt dat de woonwijk wil bouwen. Overigens loopt er nog tegen het bestemmingsplan Eemdijk-Oost een door SBDE ingediend bezwaar bij de Raad van State.

Vanuit de Randstedelijke Rekenkamer kreeg Public Cinema de opdracht om een film te maken over het beleid – ‘Hoe om te gaan met Stiltegebieden’. Het zal een neutrale en objectieve film worden waarbij enkele casussen uit de praktijk worden belicht om te laten zien wat voor een invloed, of uitwerking een bepaald type beleid in de praktijk heeft. Zie: http://www.randstedelijke-rekenkamer.nl/onderzoek/stiltegebieden/

Provincies die verantwoordelijk zijn voor beleid en dat vaststellen via een ‘Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie’, maar ook anderen kunnen binnenkort van de film kennis nemen via de site van de Randstedelijke Rekenkamer, zie http://www.randstedelijke-rekenkamer.nl/