Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Stichting Behoud de Eemvallei / website: www.eemvallei.nl

De Stichting Behoud de Eemvallei (hierna: SBDE) vindt bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar donateurs en bezoekers van haar website www.eemvallei.nl belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens van donateurs en anderen worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

De website www.eemvallei.nl is beveiligd met SSL

De verbinding tussen u als bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht is beveiligd door zeer sterke encryptie. Zo kunt u veilig gegevens versturen zoals uw aanmelding als donateur, of een vraag/vragen stellen.

Gebruiksvoorwaarden

Door het gebruik van www.eemvallei.nl gaat u akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de website wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de website van SBDE (www.eemvallei.nl) en op de op of via deze website aan jou ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten. Op www.eemvallei.nl  treft u een aantal links aan naar andere websites. De SBDE draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door die andere websites. Lees hiervoor de privacyverklaring / privacy statement – indien aanwezig – van de andere sites die u bezoekt.

Verwerking van Persoonsgegevens

De SBDE maakt geen onderdeel uit van enig samenwerkingsverband.  Wanneer u informatie of brochures aanvraagt, donateur wordt van SBDE, deelneemt aan activiteiten of campagnes, worden uw gegevens vastgelegd bij SBDE. De SBDE gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van uw aanvraag of bestelling en om leden, donateurs en bezoekers te informeren over lokale  projecten, campagnes, donatieverzoeken en het werk SBDE. Uw gegevens worden niet buiten de SBDE met derden gedeeld. Als u geen prijs stelt op andere informatie over de SBDE dan datgene waarom u vraagt, dan kunt u dat op het contactformulier aangeven. U kunt ook mailen met het SBDE- secretariaat (info@eemvallei.nl) om uw gegevens voor deze doeleinden te laten blokkeren zoals geen post, geen e-mail, geen telefoon.

Uw rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Recht van verzet: indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame, kunt u dat bij de SBDE aangeven. De kanalen “post”, “e-mail” of “telefoon” worden dan geblokkeerd.

Recht op inzage: op uw verzoek meldt de SBDE aan u welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd.

Recht op correctie: indien persoonsgegevens die de SBDE van u heeft vastgelegd onjuist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek direct aanpassen. Hiervoor kunt u het contactformulier (info@eemvallei.nl) gebruiken.

Uw klikgedrag en de privacy wetgeving – De “Cookiewet”

Op www.eemvallei.nl  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden via Google Analytics.

Zoals hieronder beschreven staat in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie. Dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. In de nieuwe privacy wetgeving (januari 2015) valt Google Analytics onder de uitzonderingen en mogen Analytics cookies geplaatst worden zonder toestemming vooraf van de gebruiker, mits Analytics op de juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Dat doen wij op deze pagina.

Privacy instellingen van Google Analytics

Volgens de Telecomwetgeving die in januari 2015 is aangenomen valt Google Analytics onder de uitzonderingen omdat deze cookie “geen of slechts geringe” inbreuk op de privacy maakt. Daarnaast is de cookie van Google Analytics een ‘first party cookie, dat wil zeggen dat de cookie op uw computer ‘www.sbde.nl’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van de SBDE en niet van Google. Deze cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

Naast de Telecomwet is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het gebruik van Google Analytics is ook binnen deze wet toegestaan, mits het op de juiste manier wordt ingesteld. Het gaat daarbij om vier belangrijke voorwaarden.

1) Er is een bewerkersovereenkomst tussen SBDE en Google over de Analytics gegevens.

2) IP-adressen worden anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn.

3) Het Analytics account van de SBDE is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden.

4) De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. De SBDE voldoet hiermee aan alle wettelijke voorwaarden. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Geen andere cookies

Op  www.eemvallei.nl worden naast het Analytics cookie geen andere cookies gebruikt.

Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Analytics liever totaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  Met deze plug-in telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Hoe u zelf cookies kunt beheren of verwijderen

U kunt cookies beheren en verwijderen via uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Chrome en Safari). Bij iedere browser werkt dit weer anders. Op de website van de Consumentenbond vindt u hierover meer informatie. Als u bepaalde cookies verwijdert kan dit van invloed zijn op bijvoorbeeld het inloggen indien van toepassing.

Google Privacy Statement

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (in het geval van de SBDE zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (www.eemvallei.nl) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Vragen over ons privacybeleid

Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u telefonisch (035-5418762) of per e-mail (info@eemvallei.nl) aan SBDE richten.