Welkom op de website van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE)

Wij zetten ons in om de Eemvallei te beschermen, ook wel bekend als Eemland. Dat doen we al 20 jaar, dagelijks zijn we ermee bezig. De Eemvallei bestaat uit de buitengebieden van Amersfoort, Baarn, Blaricum, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes en Soest. Ze vormen met elkaar de Eemvallei dat zo’n 67 km² groot is.

Laatste Nieuws: Vandaag, zaterdag 13-2-2021 flyert ook de SBDE weer met anderen in het bos bij de voormalige Marechaussee kazerne aan de Amsterdamsestraatweg in Baarn. Doel ervan is dat o.a. de bos-bezoekers de petitie ondertekenen om het eeuwenoude Borrebos te behouden. Dit bos (sneeuwfoto) wil de projectontwikkelaar ‘MeyerBergman Erfgoed Groep’ (MBEG) laten kappen om daar flats te gaan bouwen. Voor info over de website van Behoud het Borrebos, klik hier.

!!! Help mee om de kap van het Borrebos te voorkomen en onderteken de petitie: Klik hier 

Nieuws: Een nieuwe regionale windenergie coöperatie voor het gebied Eemland wil J.H. Ketel uit Leusden  oprichten.

Het heeft de belachelijke naam ‘Windkracht Eemland’ omdat het o.a. actief wil worden in de Eemvallei (Eemland). De man achter dit idiote idee is J.H. Ketel uit Leusden die tot voor kort nog ondersteunend lid was van de CDA-fractie in Leusden maar daar de brui aan gaf. Elk plan voor een windturbine van J.H. Ketel voor de Eemvallei zal SBDE juridisch aanvechten, dus Ketel: “Blijf weg uit het prachtige open landschap van de Eemvallei waarin geen windturbines thuishoren”.

 Nieuws: SBDE heeft de Gedeputeerde- en Provinciale Staten van de provincie Utrecht verzocht om het waardevolle agrarische land (Groene Contour/ zie onderstaande foto) tussen Praamgracht en Koningslaan in Baarn om te zetten in de Bestemming Natuur Netwerk Nederland en Natuur. Ook het stuk Groene Contour grond vanaf het monument de Naald tot de spoorlijnen Baarn-Utrecht/Amersfoort behoort daarbij. Klik op brief d.d. 26.1.2021 aan GS en PS Utrecht inzake Groene Contour Praamgracht (Baarn).

Nieuws: De provincie Utrecht heeft een natuuroffensief nodig – Utrechts Landschap, klik hier

Nieuws: Bescherm het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de provincie Utrecht en het bedreigde Landgoed Paleis Soestdijk, klik hier.

Wilt u de Stichting Behoud de Eemvallei een donatie doen, klik dan op hier

Nieuws: Wij hopen dat u een goed jaar krijgt en de SBDE bedankt u hartelijk voor uw steun. SBDE zal zich voor 100% inzetten tegen de vele bedreigingen van de Eemvallei in 2021. Welke bedreigingen dat precies zijn, kunt u lezen in het Nieuws, klik hier. Een van de vele bedreigingen is dat de dassen zullen verdwijnen, zie foto van SBDE-fotograaf Jaap Vos. De paleiseigenaar de projectontwikkelaar de MeyerBergman Erfgoed Groep zal dit op haar geweten hebben. 

 

 

Nieuws: Dringend beroep op Bunschoter gemeenteraad vanwege plan Kronkels-Zuid (linker foto) dat de Natuur zal vernietigen, klik hier

Nieuws: Snelweg-reclamebedrijf ‘Ocean Outdoor Nederland BV’ verliest rechtszaak digitale reclamemast (28m hoog en voorzien van 2 beeldschermen van 9x12m) langs A1 aan de rand van de Eemvallei in Baarn, klik hier

Nieuws: Geen nieuwe boerderij voor hobbyboer Van Dorresteijn. Soester gemeenteraad met een overduidelijk NEE/ klik hier 

Nieuws: SBDE-zienswijze met haar standpunten die zij aan de Provinciale Staten over de Ontwerp Omgevingsvisie van de provincie Utrecht. Daarin komen ook de vreselijke plannen van Landgoed Paleis Soestdijk aan de orde. Dergelijke plannen mogen niet doorgaan en moeten gestopt worden. Maar er is ook  goed nieuws, SBDE komt met een plan om deels het energievraagstuk op te lossen. Dat heeft te maken met de foto hiernaast. Klik hier

 

 

Actie gaat door tegen vreselijke paleis Soestdijk plannen !!! 

Zaterdag 12-12-2020 werd de hele middag door diverse groepjes geflyerd voor de petitie bij het Borrebos. Een paar honderd boswandelaars konden we van de petitie-flyer en een mooie balpen voorzien. Zo’n 95% van de wandelaars was tegen de kap van het Borrebos

Klik op: flyer SBDE en VVP – mbt Voorontwerp bestemmingsplan Landgoed paleis Soestdijk

 

 

Doe snel mee met de petitie

tegen de bouw van flat-appartementen in het eeuwenoude Borrebos (bovenstaande foto). De MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) heeft grootschalige en vreselijke plannen die nu in het Voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk staan. Waaronder ook het bouwen van een woonwijk van 10 flats in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en deels in het eeuwenoude Borrebos dat ook tot het NNN behoort. Klik hier en teken de petitie !!! 

Bescherming van de Eemvallei blijkt keer op keer echt nodig ! Recent lag het Baarnse ‘Voorontwerp Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’ t/m 15 oktober 2020 officieel ter inzage en kon iedereen daarop reageren met een inspraakreactie. Zo’n 50 inspraakreacties zijn bij de gemeente Baarn binnengekomen. Het is een vreselijk plan waarbij veel Natuur zal verdwijnen.

Men mocht al met zo’n 1400 auto´s van bezoekers aan paleis Soestdijk-evenementen zoals o.a. concerten op agrarische landschappelijke grond met natuurlijke waarde (foto) parkeren. En men deed dat ook. De stichting Behoud de Eemvallei verzette zich daartegen en liet dat het Baarnse college van B&W en gemeenteraad weten. Gelukkig werd in de gemeenteraad een motie aangenomen om daar nooit meer te parkeren. Fantastische beslissing door de gemeenteraad zou je zeggen maar er gebeurde iets totaal onverwachts, zie hierna.

De provincie Utrecht vond dat dit gebied dat door haarzelf is aangewezen als ‘Groene Contour’ moet worden omgezet in bestemming Natuur. Maar om onbekende reden werd in strijd met haar eigen regels door de provincie Utrecht haar standpunt opeens 180 graden gedraaid en mocht dat opeens wel. Wat is hier op dit bestuurlijk provinciaal niveau precies gebeurd? De provincie heeft de plicht de Natuur te beschermen maar doet dat niet !

Wat er totaal onverwacht gebeurde 

Het Baarnse college van B&W heeft dat (overloop’-parkeerterrein (foto) geheel onverwacht in het ‘Voorontwerp Bestemmings- plan Landgoed Paleis Soestdijk’ opgenomen. Er bleek dus een giftige MBEG-adder onder het gras te zitten. Zie de SBDE-inspraakreactie, klik op: Inspraakreactie Stichting Behoud de Eemvallei 15okt 2020 inzake Voorontwerp Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

  Koninklijk Huis beschermt geen Natuur in Groene Contour 

Maar hoe is dit allemaal mogelijk? Het Koninklijk Huis is eigenaar van die Groene Contour-grond zijn. Zij verkondigen altijd en overal dat zij voor de Natuur zijn maar voor dit gebied zien we het tegenovergestelde.

In het eeuwenoude Borrebos, naast paleis Soestdijk, zullen bomen worden gekapt om daar 5 appartementen-complexen (15m hoog) neer te zetten om daarmee deels de renovatie van het paleis en landgoed Soestdijk te bekostigen. Maar er mogen al 5 appartementen-complexen op het voormalige Marechaussee-terrein komen. De eigenaar van het paleis en landgoed Soestdijk en omliggende gronden is projectontwikkelaar, de MeyerBergman Erfgoed Groep. Zij zijn alleen maar uit op geld, geld en nog eens geld en hebben net als de Oranjes geen oog voor de Natuur. Waarom moet vanwege de renovatie van het paleis Soestdijk de Natuur verloren gaan. Men wil de renovatie betalen uit de verkoop van o.a. die appartementenflats die tientallen miljoenen zullen opbrengen.