Stichting Behoud de Eemvallei

Secretariaat: De Gondel 4

3742 GM Baarn

e-mail: info@eemvallei.nl

Tel. 035-5418762

Rabobank-rekening: NL66RABO0379904993 (voor donaties)

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland onder nummer 32079571