Kasten voor Steenuilen in de polder van Soest

Sinds kort is de Vogelwacht Utrecht in Soest bezig met een steenuilenproject, dat ze voorlopig 4 jaar samen met Landschapsbeheer Utrecht willen uitvoeren. Tot hun verbazing hebben ze 2 steenuilpaartjes ontdekt met respectievelijk 2 en 4 jongen. Inmiddels zijn ze sinds enkele weken uitgevlogen....

Read more

Proef met ecologisch onderhoud sloten

Komend najaar start het waterschap Vallei & Eem een proef met aangepast slootonderhoud, bedoeld om de natuurwaarden in en langs sloten in het Eemland te vergroten. Het waterschap stimuleert al enkele jaren een natuurvriendelijk onderhoud van slootkanten om zo bloemrijke slootkanten te creëren maar tot nu toe was dit aangepaste…...

Read more

Voorlichtingspraatje

Op het bovendek van de fietsboot gaf Joop Hoogerheijde, voorzitter van de stichting 'Behoud de Eemvallei' voorlichting over de Eemvallei. De passagiers genoten van het zonnetje tijdens het vaartochtje dat over de Eem en een stukje Eemmeer gaat....

Read more