De stichting Behoud de Eemvallei sprak kortgeleden in Eemnes met Richard Sierat en Carina Otte van het Waterschap Vallei & Eem. Onderwerp van gesprek was de Uitwerking Gedragscode Flora- en Faunawet voor het Waterschap Vallei & Eem dat door het bureau Viridis voor het Waterschap een paar jaar geleden werd…...