Kerst- en nieuwjaarswens met terugblik op 2010

Dit jaar passeerden weer allerlei zaken de revue en als stichting sprongen we daar zonodig op in. Eén van de meest schokkende was dat het Amersfoortse College van burgemeester en wethouders groen licht gaf voor het Bestemmingplan ‘Golfbaan Hoogland-West’....

Read more

Open brief Vogelwacht Utrecht / afd. Amersfoort: “Wie kan je nog vertrouwen”

In 2009 heeft de Vogelwacht Amersfoort een broedvogelinventarisatie gemaakt van het buitengebied van Hoogland-West. Volgens de regelen der kunst hebben wij alle broedvogels van dit buitengebied in kaart gebracht. Dertien keer hebben we het gebied dekkend bezocht en elke vogel die we zagen of hoorden genoteerd. Al die gegevens zijn…...

Read more

Wordt landschap, flora en fauna in Hoogland-West dinsdag door stemming van Amersfoortse gemeenteraad de nek om gedraaid?

De gemeenteraad blijkt zwaar verdeeld over de aanleg van een onnatuurlijke golfbaan in Hoogland-West. De Amersfoortse D66-wethouder Mirjam Barendregt probeert met halve waarheden over het ontwerpbestemmingsplan Golfbaan Hoogland-West, de gemeenteraad over de streep te trekken....

Read more