De provincie is bezig met de herijking van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Beide zijn wettelijk bindend voor gemeentelijke bestemmingsplannen. De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft twee zienswijzen ingediend bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht....