Baggeren Eemmond gestart

Met het baggeren van de eerste bak met modder heeft gedeputeerde de heer J. Binnekamp officieel de werkzaamheden in de Eemmond geopend. Dit gebeurt in opdracht van de provincie Utrecht om een goede doorvaart te houden voor de beroepsscheepvaart. Rond medio 2004 verwacht men de werkzaamheden te kunnen afronden. De…...

Read more

Eemvallei verzet zich via Bedenkingen tegen windturbines

Enige duizenden ‘Bedenkingen’ (bezwaren) zijn bij de Provincie Utrecht ingediend tegen het plan voor torenhoge windturbines in de Eemvallei. De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ stimuleerde diverse acties en had het via haar website mogelijkheid gemaakt om een standaard ‘Bedenking’ naar de Provincie Utrecht door te sturen. Enige honderden ‘Bedenkingen’ die…...

Read more

Ecologisch gezonde wateren in zicht

Er komt een nieuw waterbeleid op ons af, de Kaderrichtlijn Water. Deze geeft als Europese Waterwetgeving aan alle lidstaten de opdracht om binnen 15 jaar te komen tot ecologisch gezonde wateren. De richtlijn geeft aanwijzingen voor het opstellen van ecologische doelen voor alle oppervlaktewateren die moeten resulteren in een pakket…...

Read more

Stichting “Tussen Vecht en Eem” nu met eigen website

De belangstelling stimuleren voor de geschiedenis van het Gooi en aangrenzende gebieden langs de Vecht en de Eem, dat is wat de stichting 'Tussen Vecht en Eem' erg graag wil bereiken. Vandaar dat zij sinds kort haar website www.tussenvechteneem.nl heeft gelanceerd. De trotse stichting nodigt u daarom van harte uit…...

Read more