Protestbrief aan het Amersfoortse college van B en W.

Reeds op 20 juli werd een brief naar B en W van de gemeente Amersfoort gestuurd omdat dat zij plannen maakt, om aan en op de rivier de Eem in Amersfoort, woonvoorzieningen te realiseren. Nauwelijks een week later, constateerden wij dat B en W zeer grote bouwplannen heeft in het…...

Read more

Opnieuw waarschuwing aan college B en W van de gemeente Amersfoort van de stichting “Behoud de Eemvallei”

Begin juli heeft de stichting geageerd bij het Amersfoortse college van B en W op de plannen van de gemeente Amersfoort om aan de rivier de Eem, gelegen in het natuurgebied van de Eemvallei, woningen te bouwen.Daarna werd bekend gemaakt dat de gemeente Amersfoort een nieuw ziekenhuis Eemland wil gaan…...

Read more

Stichting op bezoek bij Radio 6fm

Radio 6fm is een nieuwe radiozender voor Blaricum, Laren en Eemnes maar is in heel Gooi- en Eemland te ontvangen. Programmaleider Erik Zoomers van Radio 6fm nodigde ons uit voor een kennismakingsgesprek in de studio in Hilversum....

Read more

Nota: Stadsperspectief Amersfoort 2015

Op 20 juli 2000 stuurden wij onderstaande brief naar B en W van de gemeente Amersfoort omdat zij plannen maken om aan de rivier de Eem (in de Eemvallei) woningen te bouwen. "Onlangs kwamen wij in het bezit van bovengenoemde nota. Wij zijn voornemens uw uitgangspunten en conclusies te toetsen…...

Read more

Aantal donateurs blijft groeien

Het aantal donateurs blijft groeien. Het bestuur ondervindt dat steeds meer mensen, de stichting een warm hart toedragen. Wij zijn daar heel blij mee want de kracht van de Stichting "Behoud de Eemvallei" zit immers in haar donateurs!...

Read more

Dialooggesprekken conceptvisie “Panorama 2015 Baarn” openbaar

Op 15 mei 2000 vroegen wij per brief aan B en W van de gemeente Baarn om de dialooggesprekken over het stuk "conceptvisie Panorama 2015 Baarn" van de opinionleaders openbaar te maken. De burgemeester had eerder in de Baarnsche Courant van 28 april aangegeven dat zij moeite had met het…...

Read more

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

Gemeente Baarn heeft het conceptprogramma 'Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing' (ISV) voor 1 juli 2000 bij de provincie Utrecht aangeboden zodat Baarn in aanmerking komt voor 2,5 miljoen gulden. Het concept-programma bevat een hoofdstuk "Kader en Visie", waarin de toekomstvisie op Baarn, zoals deze door de gemeenteraad op 28 juni 2000 is…...

Read more