Nieuws

Opnieuw waarschuwing aan college B en W van de gemeente Amersfoort van de stichting “Behoud de Eemvallei”

Begin juli heeft de stichting geageerd bij het Amersfoortse college van B en W op de plannen van de gemeente Amersfoort om aan de rivier de Eem, gelegen in het natuurgebied van de Eemvallei, woningen te bouwen.

Daarna werd bekend gemaakt dat de gemeente Amersfoort een nieuw ziekenhuis Eemland wil gaan bouwen in de Eemvallei. Een van de vier mogelijkheden om te bouwen is het poldergebied Zeldert bij Hoogland/Amersfoort. Dit bouwplan omvat een oppervlakte van 100.000 vierkante meter. De overige drie bouwlocaties tasten volgens informatie de natuur en het milieu minder aan, waardoor de keuze beperkt moet worden tot een van de drie andere locaties.

Op deze aantasting van het Eemvallei-natuurgebied wil de stichting "Behoud de Eemvallei" reageren naar het college van B en W te Amersfoort om deze locatie in het poldergebied Zeldert te laten vervallen en een keus te maken uit een van de andere drie locaties. De Zeldertse locatie is geen bouwlocatie voor de Amersfoortse en de provinciale politiek. Deze locatie is in het streekplan als ‘Open Ruimte’ aangegeven, en de gemeenteraad heeft diverse keren uitgesproken "dat hier geen bedrijfsterreinen of woningen mogen komen". Wij eisen van de politiek dat deze vasthoudt aan zijn eerdere uitspraken en alles in het werk zal stellen aan het onvoorwaardelijke behoud van de fraaie polders als leefruimte voor haar inwoners. De stichting stelt dat de Eemvallei als natuurgebied geheel in tact moet blijven.

Ook vernam de stichting dat het bestuur van het ziekenhuis, het Medisch Centrum Molendael Baarn/Soest kortgeleden is samengegaan met het bestuur van ziekenhuis Eemland te Amersfoort. De stichting sluit daarom niet uit dat bij deze nieuwe plannen, het ziekenhuis Medisch Centrum Molendael in Baarn wel eens zou kunnen verdwijnen.