In het landelijk gebied van Baarn, aan de Achter Eemlandsweg worden in drie weilanden dijken aangelegd ten behoeve van de tijdelijke opslag van bagger. Een en ander schijnt te worden uitgevoerd in opdracht van de Provincie Utrecht. Op deze locatie is het "Bestemmingsplan Landelijk Gebied" van toepassing....