Geen nieuwe boerderij voor hobbyboer André van Dorresteijn. Soester gemeenteraad met een overduidelijk NEE

Duidelijker kan de uitslag na stemming van Soester gemeenteraad over het plan voor een nieuwe grote boerderij van André van Dorresteijn aan de Peter van den Breemerweg niet zijn. Na jarenlang getouwtrek en discussies veegde de gemeenteraad donderdag 26 november 2020 uiteindelijk het plan voor de bouw van een nieuwe…...

Read more

Inspraak VVP en SBDE raadsvergadering Soest mbt bouwplan hobbyboer Van Dorresteijn

Robert van Motman (rechter foto), voorzitter van de Vereniging Vrij Polderland sprak mede namens de Stichting Behoud de Eemvallei op 19 november 2020 in bij de Soester gemeenteraad. Aan de orde was de behandeling van ‘Weigeren aanvraag /vaststellen Bestemmingsplan en verkenning naar vestigingsmogelijkheden nieuw agrarisch bedrijf Peter van den Breemerweg…...

Read more

Baanbrekende Zienswijze SBDE op Ontwerp Omgevingsvisie provincie Utrecht

SBDE heeft oog voor de Natuur èn voor deel-oplossing voor het energie-vraagstuk in de SBDE-zienswijze op Ontwerp Omgevingsvisie Provincie Utrecht. SBDE tegen windturbines en zonnevelden en tegen het pretpark-plan Paleis Soestdijk en de bouw van 10 illegale flat-appartementen in het Natuur Netwerk Nederland.  De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft…...

Read more