Bezwaar omgevingsvergunning golfbaan Hoogland-West en ontbrekende Landschapsvergunning

De stichting Behoud de Eemvallei heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de door de gemeente Amersfoort afgegeven omgevingsvergunning voor de aanleg van een golfbaan in Hoogland-West. Golfbaanexploitant Schoenmaker had in de pers aangeven binnenkort met de aanleg van de golfbaan te beginnen, maar indien dit gebeurt zal de stichting een voorlopige…...

Read more

Veel Canadese ganzen in de Eemerwaard

Op 13 oktober j.l. filmde de stichting in de Eemerwaard ruim 120 foeragerende Canadese ganzen. Ze komen vaak in dit ideale vogelgebied en dat moet natuurlijk zo blijven. Bekijk het filmpje en geniet van deze prachtige vogels....

Read more

Stichting verbolgen over plan woningbouw in Eemerwaard

Volgens de Baarnsche Courant van vrijdag 7 oktober 2011 wil de gemeente Baarn haar ‘Visie wonen’ uit 2007 updaten. Als aftrap heeft het bureau Companen alvast een aantal locaties, waaronder het weide/natuurgebied Eemerwaard als bouwlocatie voor woningen aangewezen....

Read more

Gemeente en provincie spelen onder één hoedje over golfbaan Hoogland-West

De Stichting Behoud de Eemvallei was op 4 oktober voor 'overleg' bij de provincie Utrecht uitgenodigd om aanvullend te reageren op haar zienswijze over de ontwerp-ontgrondingsvergunning voor het plangebied van de golfbaan in Hoogland-West. Het ging er verder om dat de provincie opeens een voorschrift uit die ontwerp-vergunning wil schrappen…...

Read more