Nieuws

Stichting verbolgen over plan woningbouw in Eemerwaard

Volgens de Baarnsche Courant van vrijdag 7 oktober 2011 wil de gemeente Baarn haar ‘Visie wonen’ uit 2007 updaten. Als aftrap heeft het bureau Companen alvast een aantal locaties, waaronder het weide/natuurgebied Eemerwaard als bouwlocatie voor woningen aangewezen.

De Stichting Behoud de Eemvallei is ronduit woedend over deze keuze. De stichting zet zich juist in voor behoud van het natuurlijke Eemerwaard dat elk jaar weer door kieviten, grutto’s en tureluurs als hun broedgebied wordt gekozen. Zelfs soorten als de ijsvogel, roerdomp en ooievaar worden er gezien. En wat te denken van de tientallen boerenzwaluwen en vleermuizen die laag over het gebied vliegen om er te fourageren.

Ook is de stichting van mening dat de uiterwaarden van de Eem niet bebouwd mogen worden. Eemnes, Soest, Amersfoort en Bunschoten doen dat ook niet want de Eem behoort tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en deze rivier met haar unieke uiterwaarden moeten met rust worden gelaten.

De gemeente Baarn heeft dus een cruciale fout gemaakt en had bij de opdracht aan bureau Companen, de Eemerwaard voor bebouwingsplannen moeten uitsluiten. De Eemerwaard ligt nota bene binnen de grenzen van het unieke Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland.

Door de Provincie Utrecht was al eerder besloten dat er tot 2015 in het Eemerwaard-natuurgebied niet gebouwd mocht worden. Tevens heeft het samenwerkingsverband NV Utrecht waarin ook de gemeente Baarn is vertegenwoordigd, reeds in 2008 besloten dat er in de periode 2015-2030 geen uitbreidingslocatie voor woningbouw in Baarn zal komen. Dit blijkt uit een door NV Utrecht opgestelde ‘Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht’.

De Stichting zal alles in stelling brengen om dit plan te voorkomen.