Agrotoerisme in opkomst

Doordat de prachtige aaneengesloten polders Arkemheen en Eemland (Eemvallei) door het Rijk zijn aangewezen als Nationaal Landschap zullen de waarden van dit gebied voor de toekomst bewaard blijven. Daarmee zijn tevens grote kansen ontstaan voor kleinschalig agrotoerisme....

Read more

Het bestuur van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ gaat de barricade op voor natuur

Teleurgesteld heeft het bestuur kennis genomen van de beslissing van het college van B&W van Baarn over de beschikking op haar bezwaarschrift. Het bezwaarschrift had betrekking op de aanleg van een geasfalteerd speelterrein op de voormalige camping Bestevaer in Baarn. Voor alle duidelijkheid, de stichting is niet tegen een speelterrein…...

Read more

Zwaluwen, vroege vogels

Door het zachte lenteweer zijn de boerenzwaluwen massaal uit hun overwinteringgebied in Afrika teruggekeerd en over enige weken volgen de huiszwaluwen. De Eemvallei biedt deze vogelsoorten bij haar vele boerderijen, schuren, stallen gelegenheid tot het bouwen van hun nest. In Nederland broedden er zo’n 150.000 paren maar hun aantal is…...

Read more