Nieuws

Het bestuur van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ gaat de barricade op voor natuur

Teleurgesteld heeft het bestuur kennis genomen van de beslissing van het college van B&W van Baarn over de beschikking op haar bezwaarschrift. Het bezwaarschrift had betrekking op de aanleg van een geasfalteerd speelterrein op de voormalige camping Bestevaer in Baarn. Voor alle duidelijkheid, de stichting is niet tegen een speelterrein maar wel tegen een geasfalteerd speelterrein omdat de natuurlijke staat behouden moet blijven.

De stichting is van mening dat asfalt niet thuis hoort in een prachtig natuurgebied. Daarom zal de stichting beroep aantekenen bij de Rechtbank te Utrecht om de beslissing van het college aan te vechten.

U als lezer moet er toch ook niet aan denken dat planten als bijvoorbeeld het groot hoefblad (zie foto van 5 april 2006) onder het asfalt zullen verdwijnen.

groot hoefblad