Teleurgesteld heeft het bestuur kennis genomen van de beslissing van het college van B&W van Baarn over de beschikking op haar bezwaarschrift. Het bezwaarschrift had betrekking op de aanleg van een geasfalteerd speelterrein op de voormalige camping Bestevaer in Baarn. Voor alle duidelijkheid, de stichting is niet tegen een speelterrein…...