Interactief meespelen met het Streekplan

Het bestuur van de stichting 'Behoud de Eemvallei' verzoekt nadrukkelijk aan iedereen om actief mee te doen aan het enquête-spel van de Provincie Utrecht. Met dit spel dat te vinden is op www.provincie-utrecht.nl kunt u zelf het nieuwe Streekplan beïnvloeden. Het Streekplan zal beschrijven hoe uw toekomstige leefomgeving en dus…...

Read more

Ecologische verbinding Gooi en Eemland

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben het 'Natuurgebiedsplan Eemland' vastgesteld. Een belangrijk einddoel is het ontwikkelen van een hecht stelsel van natuurgebieden in Nederland. Met dit 'Natuurgebiedsplan Eemland' bouwt de provincie aan de landelijke Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Grondgebruikers waaronder veel agrariërs kunnen nu subsidie aanvragen voor natuurontwikkeling op landbouwgrond. Het Natuurgebiedsplan…...

Read more

Visie buitengebied Eem & Vallei

Met Leusden, Woudenberg beschikken alle Eemvallei-gemeenten sinds kort over een eenduidige Visie op het buitengebied. Dit rapport geeftmogelijkheden om de ontwikkelingen in het buitengebied te sturen. Burgemeester Groen van Bunschoten-Spakenburg, voorzitter van het portefeuilleoverleg Ruimtelijke Ordening van het Gewest Eemland is vol lof over het eindresultaat....

Read more