Nieuws

Interactief meespelen met het Streekplan

Het bestuur van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ verzoekt nadrukkelijk aan iedereen om actief mee te doen aan het enquête-spel van de Provincie Utrecht. Met dit spel dat te vinden is op www.provincie-utrecht.nl kunt u zelf het nieuwe Streekplan beïnvloeden. Het Streekplan zal beschrijven hoe uw toekomstige leefomgeving en dus ook de Eemvallei er de komende jaren zal uitzien. Het is daarom een goede zaak dat u er zelf aan meedoet! Er zullen namelijk op de Eemvallei claims worden gelegd en niet alleen in het belang van de natuur! Op een kaart kunt aangeven waar u nieuwe of geen woonwijken of bedrijven wenst. Of waar natuur en wel of geen recreatie moet komen. Ook kunt u plekken aanwijzen voor het tijdelijk opslaan van overvloedig regenwater om in natte tijden de wateroverlast elders te beperken.