Nieuws

Bezwaar omgevingsvergunning golfbaan Hoogland-West en ontbrekende Landschapsvergunning

De stichting Behoud de Eemvallei heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de door de gemeente Amersfoort afgegeven omgevingsvergunning voor de aanleg van een golfbaan in Hoogland-West. Golfbaanexploitant Schoenmaker had in de pers aangeven binnenkort met de aanleg van de golfbaan te beginnen, maar indien dit gebeurt zal de stichting een voorlopige voorziening bij de Rechtbank aanvragen om de aanleg te blokkeren. De stichting wacht tevens nog de behandeling en uitspraak van een bodemprocedure bij de Raad van State over het bestemmingsplan Golfbaan Hoogland-West af. Daaruit zal blijken of dit bestemmingsplan in stand blijft.

Recentelijk heeft de stichting aan de provincie Utrecht gemeld dat de golfbaanexploitant niet beschikt over een benodigde vergunning op grond van de Landschapsverordening provincie Utrecht 2011.

De stichting doet er alles aan om dit prachtige agrarische gebied met landschappelijke waarden met haar rijke flora en fauna te behouden.

Op de foto bij dit artikel ziet u 1/3 deel van het totale plangebied. Ook in dit deel is de mais net geoogst en is het de hoogste tijd om rogge te zaaien.