golfbaan Hoogland-West

Golfbaan Hoogland-West veel te hoog aangelegd

De Stichting Behoud de Eemvallei is ronduit verbijsterd over het achterwege laten van elke vorm van handhaving/controle op de aanleg van de golfbaan Hoogland-West door de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht. Geen van beide oefenen controle uit op de hoogte van de grondvormen op de golfbaan. De Stichting heeft…...

Read more

Alle bomen golfbaan Hoogland-West zonder instemming van Ministerie gekapt

Donderdag 6 september deed de rechtbank Utrecht een tussenuitspraak in een door de Stichting Behoud de Eemvallei aangespannen procedure. De stichting is van mening dat de heer B. Schoenmaker als exploitant van de golfbaan Hoogland-West ten onrechte geen zogenaamde ‘Verklaring van geen bedenkingen’ m.b.t. de Flora- en faunawet bij het…...

Read more

Uitspraak Raad van State en zitting Rechtbank Utrecht over golfbaan Hoogland-West

Het in 2011 door de Stichting Behoud de Eemvallei bij de Raad van State ingediende beroep inzake het (gewijzigde) bestemmingsplan Golfbaan Hoogland-West is ongegrond verklaard. Hetzelfde geldt voor een door de provincie Utrecht afgegeven Ontgrondingsvergunning waarover gelijktijdig uitspraak werd gedaan. Eerder had de Raad van State nog een verzoek om…...

Read more

Ontgronding plangebied golfbaan Hoogland West ligt voorlopig nog stil

De voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) deed vrijdag 9 maart 2012 uitspraak over de vraag of de door Gedeputeerde Staten van Utrecht (GS) verleende vergunning voor het ontgronden van het plangebied voor de golfbaan in Hoogland-West geschorst diende te blijven. De stichting Behoud de…...

Read more

Stichting vindt slootdempingen in plangebied golfbaan onacceptabel

De stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) heeft bij Gedeputeerde Staten van Utrecht een zienswijze ingediend op de ontwerp-beschikking om zeven sloten te dempen in het plangebied voor de golfbaan in Hoogland-West. De ontwerp-beschikking betreft een ontheffing van de Landschapsverordening Provincie Utrecht....

Read more

Ontgronding plangebied golfbaan Hoogland-West vindt geen doorgang

De stichting Behoud de Eemvallei is in beroep gegaan bij de Raad van State (RvS) tegen de Ontgrondingsvergunning die Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht hebben verleend ten behoeve van de aanleg van de golfbaan in Hoogland-West. Daarnaast heeft de Stichting bij de RvS een voorlopige voorziening aangevraagd. Als gevolg daarvan…...

Read more

Vervallen keurvergunning voor exploitant Golfbaan Hoogland-West

Golfbaanexploitant Schoenmaker van Holding Bert Schoenmaker BV is weer eens uitgegleden over een juridische bananenschil. Recentelijk nog bleek dat hij niet beschikte over een ontheffing op grond van de Landschapverordening Provincie Utrecht 2011 voor de demping van sloten. Nu blijkt ook dat zijn op 24 november 2009 door het Waterschap…...

Read more

Bezwaar omgevingsvergunning golfbaan Hoogland-West en ontbrekende Landschapsvergunning

De stichting Behoud de Eemvallei heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de door de gemeente Amersfoort afgegeven omgevingsvergunning voor de aanleg van een golfbaan in Hoogland-West. Golfbaanexploitant Schoenmaker had in de pers aangeven binnenkort met de aanleg van de golfbaan te beginnen, maar indien dit gebeurt zal de stichting een voorlopige…...

Read more

Gemeente en provincie spelen onder één hoedje over golfbaan Hoogland-West

De Stichting Behoud de Eemvallei was op 4 oktober voor 'overleg' bij de provincie Utrecht uitgenodigd om aanvullend te reageren op haar zienswijze over de ontwerp-ontgrondingsvergunning voor het plangebied van de golfbaan in Hoogland-West. Het ging er verder om dat de provincie opeens een voorschrift uit die ontwerp-vergunning wil schrappen…...

Read more

Aanleg golfbaan Hoogland-West voorlopig van de baan

Vrijdag 13 mei 2011 besliste de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het verzoek van de Stichting Behoud de Eemvallei en de Vogelwacht Utrecht moet worden gehonoreerd om bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de gemeenteraad van Amersfoort van 14 december 2010 tot…...

Read more

Smink schoffeert gemeente Amersfoort en verbeurt dwangsom van € 100.000

Afgelopen vrijdag constateerde de Stichting Behoud de Eemvallei dat al het weilandgras waar grondeigenaar W.J. Smink Beheer B.V. de golfbaan Hoogland-West wil gaan aanleggen, is doodgespoten. Deze handeling vormt niet alleen een illegaal vervolg van de aanleg van een golfbaan maar ook een enorme schoffering van B&W en de gemeenteraad…...

Read more

Beroep ingesteld bij Raad van State tegen golfbaan Hoogland-West

De Stichting Behoud de Eemvallei en de Vogelwacht Utrecht hebben samen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het door de Amersfoortse gemeenteraad genomen besluit over het bestemmingsplan Golfbaan Hoogland-West....

Read more

Wordt landschap, flora en fauna in Hoogland-West dinsdag door stemming van Amersfoortse gemeenteraad de nek om gedraaid?

De gemeenteraad blijkt zwaar verdeeld over de aanleg van een onnatuurlijke golfbaan in Hoogland-West. De Amersfoortse D66-wethouder Mirjam Barendregt probeert met halve waarheden over het ontwerpbestemmingsplan Golfbaan Hoogland-West, de gemeenteraad over de streep te trekken....

Read more

Grove onzorgvuldigheden in besluitvorming rondom golfbaan Hoogland-West

De stichting Behoud de Eemvallei en de vereniging Vogelwacht Utrecht, hebben hun recente zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Turnhal en Golfbaan Hoogland-West, via hun advocaat mr. J.M. Neefe, bij de gemeente Amersfoort aangevuld....

Read more