Nieuws

Uitspraak Raad van State en zitting Rechtbank Utrecht over golfbaan Hoogland-West

Het in 2011 door de Stichting Behoud de Eemvallei bij de Raad van State ingediende beroep inzake het (gewijzigde) bestemmingsplan Golfbaan Hoogland-West is ongegrond verklaard. Hetzelfde geldt voor een door de provincie Utrecht afgegeven Ontgrondingsvergunning waarover gelijktijdig uitspraak werd gedaan. Eerder had de Raad van State nog een verzoek om een voorlopige voorziening van de Stichting inzake het bestemmingsplan toegewezen en het bestemmingsplan geschorst. Pas na wijziging van het bestemmingsplan door de Amersfoortse gemeenteraad werd deze schorsing weer opgeheven.

Voorlopig doorgaan van aanleg golfbaan

De inmiddels aan de zuidzijde van de Male Wetering door initiatiefnemer Schoenmaker begonnen aanleg van de golfbaan kan daardoor voorlopig doorgaan.
Voorlopig, aangezien bij Rechtbank Utrecht nog twee beroepszaken van de Stichting lopen met betrekking tot de Omgevingsvergunning voor de golfbaan en een door het waterschap verleende Watervergunning. Daarover volgt begin september nog een uitspraak.

Natuurbehoud

In deze zaken spelen met name nog aspecten van natuurbehoud, zoals de bescherming van de Kleine Modderkruiper, een strikt beschermde vissoort die in de Male Wetering leeft, tegen baggeractiviteiten, de instandhouding van de vliegroutes van vleermuizen in het gebied en de door de gemeente Amersfoort aan Schoenmaker opgelegde herplantplicht van een honderdtal eerder illegaal gekapte knotelzen en -wilgen. De gemeente meent dat deze bomen binnen het golfbaangebied mogen worden herplant. De Stichting vindt dat in het golfbaangebied 7,2 hectare nieuwe natuur (exclusief de te herplanten bomen) moet komen, zoals het bestemmingsplan voorschrijft en door de gemeenteraad is bepaald. Daarnaast dienen er nog 100 knotelzen en -wilgen te worden herplant.

Tijdens de zitting bij de rechtbank kwam ook nog aan de orde dat vier eerder door Schoenmaker verplaatste oude eiken inmiddels het loodje hebben gelegd. Voor deze eiken geldt nu dan ook een herplantplicht. Schoenmaker ziet zich hierdoor met een enorme extra kostenpost geconfronteerd, aangezien het moet gaan om eiken van dezelfde grootte en stamdiameter. Dat kan de initiatiefnemer zo enkele tonnen kosten.

Juiste procedure gevolgd?

De rechtbank dient verder de vraag te beantwoorden of de gemeente Amersfoort wel de juiste procedure heeft gevolgd bij het verlenen van de Omgevingsvergunning. Waarschijnlijk had de gemeente een ‘Verklaring van geen bedenkingen’ moeten vragen aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie in verband met de belangen van de flora en fauna in het gebied. Opvallend was dat de Omgevingsvergunning werkzaamheden in de Male Wetering expliciet uitsluit, terwijl de Watervergunning voorschrijft dat in de Male Wetering moet worden gebaggerd voor en na het aanleggen van een tweetal bruggen. Dit maakt in elk geval een van beide vergunningen onuitvoerbaar.

Als de Stichting een van deze zaken wint, dan zal de aanleg van de golfbaan alsnog worden stilgelegd.

Uitspraak Raad Van State mbt bestemmingsplan Golfbaan Hoogland-West
Uitspraak Raad Van State mbt Ontgrondingsvergunning Golfbaan Hoogland West
Filmpje d.d. 29 augustus 2012 mbt aanleg Golfbaan Hoogland-West