Nieuws

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

Gemeente Baarn heeft het conceptprogramma "Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing" (ISV) voor 1 juli 2000 bij de provincie Utrecht aangeboden zodat Baarn in aanmerking komt voor 2,5 miljoen gulden. Het concept-programma bevat een hoofdstuk "Kader en Visie", waarin de toekomstvisie op Baarn, zoals deze door de gemeenteraad op 28 juni 2000 is vastgesteld, is opgenomen. Deze visie is ondanks de beperkt beschikbare voorbereidingstijd, tot stand gekomen met inbreng van Baarnse burgers c.q. Baarnse instanties ( 96) en groeperingen (19). In deel twee van het stuk zijn programma’s opgenomen die in het kader van het ISV door Baarn ter uitvoering worden voorgesteld. Deze programma’s vormen de basis voor de verstrekking van de subsidie.

Het conceptprogramma is uitgewerkt op basis van het algemene visiedeel van Panorama 2015 Baarn en gaat met name over de gebouwde omgeving. De provincie Utrecht zal het concept-programma in de komende maanden van commentaar voorzien. Verder zal de inhoud van het programma als onderdeel van de ontwikkeling van de toekomstvisie Panorama 2015, na de vakantie, op een interactieve manier met zowel de partners (mede-uitvoerders van het programma) als met de Baarnse inwoners worden besproken. Daarbij krijgt de Baarnse bevolking de gelegenheid zich uit te spreken over het programma en mee te denken over het uitwerken van dit programma in concrete activiteiten. De opzet van de discussie zal echter veel breder zijn dan alleen het ISV-programma omdat, behalve over de gebouwde omgeving, in het kader van Panorama 2015 ook zal worden gesproken over de programma’s sociale omgeving en economie. Deze moeten nog worden opgesteld.

Over de manier waarop de discussie gevoerd zal worden en de tijdstippen waarop, volgt na de vakantie nadere informatie. Als de opmerkingen van de provincie Utrecht, van de Baarnse burgers en van de partners bij de uitvoering zijn verwerkt, zal het concept-programma ISV definitief door de Baarnse gemeenteraad worden vastgesteld en als formele basis dienen voor de toekenning van de ISV-subsidie. (bron: Baarnsche Courant 050700)

Degenen die het naar de provincie gestuurde concept-programma ISV willen lezen, kunnen via de stichting "Behoud de Eemvallei" gratis een exemplaar toegestuurd krijgen.