Nieuws

Gedeputeerde Staten wijzigt standpunt over windturbines in Eemvallei

Het college van Gedeputeerde Staten heeft haar standpunt over de grootschalige locaties voor windenergie in de Eemvallei gewijzigd. Ook zij willen nu de twee geplande batterijen van elk vijf windturbines niet meer in de Eemvallei, bij Baarn/Eemnes noch bij Bunschoten/Amersfoort.

Onlangs adviseerde de Statencommissie ‘Ruimte en Groen’ om geen windturbines in de Eemvallei neer te zetten omdat daardoor de landschappelijke openheid zal worden aangetast. Kort daarvoor hadden bijna alle politieke statenfracties, welke met elkaar een ruime meerderheid in de Gedeputeerde Staten vormen, zich al uitgesproken tegen de komst van de windturbines in de Eemvallei.

Vandaag werden op de locatie bij Baarn/Eemnes waar nu geen vijf windturbines meer komen twee foto’s genomen. Op de ene foto ziet u kauwtjes die er ’s avonds bij duizenden neerstrijken om er de nacht door te brengen en op de andere, ongeveer 20 minuten later genomen, ziet u het prachtige avondlandschap. U moet er toch ook niet aan denken dat hier bijna 200 meter hoge windturbines zouden worden neergezet.